สงขลาเปิดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 182 ปี

by Soranat @28 มิ.ย. 2567 18:16 ( IP : 1...222 ) | Tags : สถานการณ์ - ปรากฎการณ์ , วาระภาคใต้
photo  , 960x960 pixel , 133,973 bytes.

รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 182 ปี เพื่อสืบทอดพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน ที่ได้ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งประชาสัมพันธ์เมืองสงขลาให้ผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศและต่างประเทศได้มาสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง และร่วมทำบุญในโอกาสสำคัญ

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 182 ปี โดยมีนายสักกพันธุ์ อนันต์พงค์ ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าฯ ในฐานะประธานจัดงาน ร่วมกับ จังหวัดสงขลา สมาคมฮกเกี้ยนสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ชุมชนย่านเมืองเก่า ภายใต้การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่

การจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ได้กระทำเป็นประเพณีติดต่อกันมาทุกปี สำหรับปีนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2567 เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน โดยมีพิธีกรรมตามประเพณีจีน เช่น พิธียกเสาโกเต้ง พิธีเชิญองค์พระประทับเกี้ยว พิธีแห่พระรอบเมือง พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ และพิธีเช่นไหว้ในวันประสูติเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นต้น

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสืบทอดพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน ที่ได้ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ให้คงอยู่ตลอดไป เป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนไทยเชื้อสายจีนในสงขลา กับชาวจีนในประเทศจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด เสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เมืองสงขลาให้ผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศ และต่างประเทศได้มาสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง และร่วมทำบุญในโอกาสสำคัญ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแก่จังหวัดสงขลา

สร้างบรรยากาศเมืองวัฒนธรรม กระตุ้นให้มีการอนุรักษ์บ้านเก่า อาหารดั้งเดิม การแสดงศิลปะ ดนตรี ที่เป็นเอกลักษณ์ของสงขลา เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชมงาน ได้รับความรู้เรื่องเมืองเก่าสงขลา สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองที่อาศัยอยู่  โดยให้องค์กรและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดงาน และเข้าร่วมในทุกกิจกรรม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชาวไทยทุกกลุ่ม

บรรยากาศในช่วงพิธีเปิดงานมีประชาชนชาวสงขลามาร่วมงานในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก หลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสักการะฟ้าดินและเจ้าพ่อหลักเมืองภายในศาลเจ้าฯ หลังจากนั้นก็ถึงพิธีสำคัญก็คือพิธียกเสาเทวดา หรือพิธียกเสาโกเต็ง ท่ามกลางประชาชนที่มาช่วยกันยกสาโกเต็งเป็นจำนวนมากจนล้นศาลเจ้าฯออกไปภายนอก ในปีนี้การยกเสาเทวดา หรือเสาโกเต็งที่มีทำด้วยไม้ไผ่ความยาว 17 เมตร50 เซนติเมตร เป็นไปด้วยดีทุกคนช่วยกันดึงเชือกยกเสาโกเต็งจนเสร็จพิธี

ภายในงาน ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ พิธียกเสาโกเต้ง พิธีเชิญองค์พระประทับเกี้ยว พิธีแห่พระรอบเมือง พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ พิธีเซ่นไหว้ในวันประสูติเจ้าพ่อหลักเมือง กิจกรรม “อิ่มท้องอิ่มบุญ ๙ ห้อง ๙ บาท ปีที่ 10 ” การแสดงคณะมังกร KUNGPAK และสิงโต ณ ลานเปิดฟ้า ศาลเจ้าพ่อกวนอู การแสดงงิ้ว และเลือกซื้ออาหารและสินค้าอีกมากมายทุกค่ำคืน บริเวณถนนคนเดินถนนนางงาม ในคืนแรกมีประชาชนเข้ามาเดินเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารและสินค้ากันอย่างคึกคัก

Relate topics