รมว.ยุติธรรมนำคณะลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทย-รัสเซีย

by torn @29 มิ.ย. 2567 22:09 ( IP : 1...143 ) | Tags : สถานการณ์ - ปรากฎการณ์ , วาระภาคใต้
photo  , 1200x1200 pixel , 120,481 bytes.

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม นำคณะลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กระทรวงยุติธรรมไทย-รัสเซีย และหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในการประชุมว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

วานนี้ (28 มิ.ย.) ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายคอนสตันติน ชุยเชนโค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย  (H.E.Mr.Konstantin  Chuychenko, Minister of Justice of the Russian Federation) ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทย-รัสเซีย (Memorandum of Cooperation between the Ministry of Justice of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Justice of the Russian Federation)

ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือใน 6 สาขาหลัก ได้แก่ (1) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดทำร่างกฎหมายและนโยบายทางกฎหมาย (2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการยกร่างกฎหมาย แนวปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย การแลกเปลี่ยนวรรณกรรมและเอกสารด้านกฎหมายที่มีการตีพิมพ์ (3) การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่รัฐ (4) การแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการให้ความช่วยเหลือและบริการทางกฎหมาย (5) การจัดสัมมนา การบรรยาย กรณีศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อต่อยอดการศึกษา ยกระดับความเชี่ยวชาญ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมของทั้งสองประเทศ และ (6) การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโครงการ และหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดเตรียมและดำเนินแผนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษา

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ได้ร่วมหารือกับ นายคอนสตันติน ชุยเชนโค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย  (H.E.Mr.Konstantin  Chuychenko, Minister of Justice of the Russian Federation) โดยทั้งสองประเทศต่างแสดงความยินดีที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันหลังจากหารือร่วมกันมานานกว่า 16 ปี ปัจจุบันสหพันธรัฐรัสเซียมีความพร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับประเทศไทย จึงเสนอให้มีการพิจารณาจัดทำสนธิสัญญาด้านกระบวนการยุติธรรมเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แสดงความขอบคุณสำหรับสัมพันธภาพอันดีระหว่างไทย-รัสเซีย ที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งปัจจุบันคนรัสเซียยังได้เข้ามาเที่ยวและอาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก ดังนั้น ความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพลเมืองของทั้งสองประเทศ ในโอกาสนี้ จึงได้เชิญให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมาเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหารือถึงแนวทางการจัดทำสนธิสัญญาเพิ่มเติมตามที่สหพันธรัฐรัสเซียเสนอ

สำหรับช่วงสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เยี่ยมชม และศึกษาดูงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อนำต้นแบบที่ดีมาปรับใช้กับประเทศไทยต่อไป

Relate topics