สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ดึงสื่อมวลชนต่างชาติร่วมโครงการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแดนใต้

photo  , 960x960 pixel , 125,842 bytes.

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ดึงสื่อมวลชนมาเลเซีย อินโดนีเซีย และผู้ประกอบการ ร่วมโครงการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแดนใต้ พบผู้บริหารผู้นำองค์กร พร้อมสัมมนาท่องเที่ยวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพี่อมอบหมายหน้าที่ต้อนรับและเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยมี นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล  นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุม นายตูแวดานียา มือรีงิง กรรมการบริหาร/ประธานอนุคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ“สานสัมพันธ์สื่อมวลชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาบสมุทรมลายูครั้งที่ 1” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566

นายตูแวดานียา กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลาและสตูล เป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ประเพณีวัฒนธรรม อาหาร แหล่งประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่เฉพาะมาเลเซียเท่านั้น

“จนกระทั่งล่าสุดนิตยสาร Lonely Planet สื่อท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก จัดอันดับจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปีหน้า 2567“Best in Travel 2024" “ภาคใต้ของไทย” ติด Top 10 ในหมวด “#ภูมิภาคที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกในปี2024”

Lonely Planet ระบุเหตุผลพร้อมอธิบายความโดดเด่น “ภาคใต้ของไทย” ไว้ว่า ยินดีต้อนรับสู่อีกภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีมัสยิดวิจิตรงดงาม และมีศาลเจ้าอันลึกลับที่ซึ่งมีเสียงสวดมนต์อันไพเราะพร้อมเสียงระฆังของวัด

นายตูแวดานียา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวว่า เพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจ IMTGT  พร้อมกับมีการเชื่อมสัมพันธ์และกระชับมิตรระหว่างสื่อมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสื่อไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่อกัน

“เป็นการเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งสามประเทศ พร้อมกับเปิดมุมมองหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตและพัฒนาเศรษฐกิจ IMTGT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle)อีกด้วย”

“เราเองสามารถขยายพื้นที่การท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กว้างขึ้นแล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่มีงานทำเพิ่มรายได้  รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียอีกด้วย”

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรรมการทุกท่านได้ร่วมคิดร่วมทำในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพต้อนรับสื่อมวลชนและผู้ประกอบการจาก 2 ประเทศ สิ่งที่เราทำครั้งนี้เป็นการคืนกำไรให้กับสังคม

“เมื่อเราเชิญเขามาแล้วคนที่ควรจะได้คือ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติของการท่องเที่ยว การลงทุน และเศรษฐกิจ เพ่ราะฉะนั้น โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ วันนี้ในฐานะองค์กรสื่อเรากำลังจะทำและพร้อมที่จะดำเนินการตามโครงการดังกล่าว”

ทั้งนี้ โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนฯ เริ่มต้นวันแรกเข้าจากด่านเบตง จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.สงขลา พบปะเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรการท่องเที่ยว ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ชมแหล่งท่องเที่ยวอันซีนและแหล่งใหม่ของแต่ละจังหวัด และสัมมนาหัวข้อ”#ความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจIMTGT” ที่จังหวัดสงขลา ก่อนเดินทางกลับผ่านด่านสะเดา

Relate topics