วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว! เปิดต้อนรับ “วันแห่งความรัก” สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

by torn @14 ก.พ. 2565 14:11 ( IP : 124...56 ) | Tags : ชิลล์ๆ เที่ยว-ชิม-ชอป , วาระภาคใต้
photo  , 960x960 pixel , 76,626 bytes.

วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว! เปิดต้อนรับ “วันแห่งความรัก” สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ร่วมเรียนรู้ นา สวน ควน เล ทุกฝ่ายร่วมมือสร้างเศรษฐกิจชุมชน “ตำบลน่าอยู่” สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

วานนี้ (13 ก.พ. 65) ณ บริเวณลานวัดควนเจดีย์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา มีการเปิดกิจกรรม #วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว ต้อนรับ “วันแห่งความรัก” ทุกคนร่วมสวมเสื้อยืดสีแดง ด้านหน้าและหลังเขียนข้อความว่า “วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว” พร้อมสร้างสีสันด้วยการเต้นบาสโลบ จากทีมงานชุมชนเกาะแต้ว นักท่องเที่ยวในพื้นที่ และต่างพื้นที่เข้าร่วมกว่า 100 คน นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เกิดความประทับใจ เกิดความเข็มแข็งและยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้โดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยร่วมกันผลักดัน “เกาะแต้วตำบลน่าอยู่” ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

นายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะแต้ว กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ปัจจุบันมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวชุมชนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม

การท่องเที่ยวในชุมชน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ต่อชุมชนโดยตรง ในขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้กำหนดกรอบวิสัยทัศน์ และเป้าหมายสู่ “สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ซึ่งมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการพัฒนา และอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

“ตำบลเกาะแต้ว” เป็นตำบลหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ครอบคลุม นา สวน ควน เล ที่ยังคงธรรมชาติ และบริสุทธิ์ มีแหล่งทรัพยากรที่ยังอุดมสมบูรณ์ ที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรผลิตพืชผักปลอดภัยสารพิษ จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรม “วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว” ขึ้น

นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการขานรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรม #วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว โดยการนำร่องเส้นทางท่องเที่ยวภายในตำบล เป็นการประชาสัมพันธ์ให้โลกภายนอกได้รับรู้แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในตำบลเกาะแต้ว

“เป็นความคิดและขอชื่นชมคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะแต้ว ที่ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จัดกิจกรรมดีๆ ต้อนรับวันแห่งความรักแล้วยังต่อเนื่องไปถึงความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปข้างหน้า ขอให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป”

สำหรับเส้นทาง #วันเดียวเที่ยวเกาะแต้ว เริ่มต้นการเรียนรู้ร่วมกันจากวัดควนเจดีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลเกาะแต้ว นาบัวคลองควาย แหลมหนองหาด และหาดบ่ออิฐ

Relate topics