บาดแผลของแผ่นดิน(สงขลา) / บทกวีโดย “เลิศชาย”

by torn @24 เม.ย. 2565 18:48 ( IP : 124...170 ) | Tags : วรรณกรรม - ศิลปะ - วัฒนธรรม , วาระภาคใต้
photo  , 960x960 pixel , 125,654 bytes.

บนเส้นทางไกลสุดมนุษยชาติ

ประวัติศาสตร์สืบนามความต่อเนื่อง

แต่ละยุคผ่านนิยามความรุ่งเรือง

ก่อเป็นเรื่องของพงศ์เผ่ามาเนานาน


ปัจจุบันเป็นอย่างไรไม่หลุดพ้น

สืบตัวตนอัตลักษณ์เป็นหลักฐาน

แล้วปรับแต่งตามสมัยให้เบ่งบาน

เพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองให้เรืองไร


ซิงกอรา หัวเขาแดง แหล่งเรียนรู้

ให้คนอยู่รุ่นหลังยังเลื่อมใส

ประวัติศาสตร์สงขลามายาวไกล

ส่งทอดให้ชั้นลูกหลานผ่านเส้นทาง


คือรากฐานรากธรรมนำวิถี

ว่าที่นี่คนร่วมกันร่วมสรรสร้าง

ศาสนาชาติพันธุ์ไม่กั้นกลาง

ได้แผ้วถางความสัมพันธ์กันอย่างดี


แต่เมื่อมีคนบาปที่หยาบหยาม

เข้ารุกลามทำลายในพื้นที่

ใช้อำนาจชั่วช้าบรรดามี

จึงย่ำยีอดีตไว้อยู่ใต้เท้า


ซิงกอรา หัวเขาแดง แหล่งเรียนรู้

จึงหดหู่ร่ำไห้ในโศกเศร้า

เมื่อมีคนไม่เห็นค่ามาดูเบา

ประวัติศาสตร์จะสิ้นเงาความงดงาม


หวังจะมีคนกล้ามาต่อสู้

ร่วมกอบกู้สิ่งยิ่งใหญ่ไม่มองข้าม

ให้คนชั่วต้องรับโทษทั่วทุกนาม

เป็นคำถามฝากไว้ให้คนยิน


คือสงขลา คือผู้คนบนทางผ่าน

ต้องสืบสานคุณค่าไว้ไม่สูญสิ้น

ประวัติศาสตร์ต้องอยู่คู่แผ่นดิน

ทุกท้องถิ่นจึงอยู่ได้ไม่อ่อนแอ


เลิศชาย

23 เมษายน 2565


(บทกวีชิ้นนี้จะใช้อ่านบนเวที “ฟังเสียงประชาชน” ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา ศุกร์ 29 เม.ย.2565 นี้ด้วย)

Relate topics