ผู้ช่วยเลขาฯ ศอ.บต. ร่วมเสวนาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนใต้

by torn @18 ก.พ. 2567 10:51 ( IP : 180...107 ) | Tags : ผู้คน - สังคม , วาระภาคใต้
photo  , 960x960 pixel , 126,628 bytes.

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมเสวนาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจในบทบาทของ ศอ.บต. โดยท่านสุไลมาน บือแนปีแน สภาผู้แทนราษฎร และนายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ร่วมเสวนาด้วย ในงาน Vintage Era Fest 2024 โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาไทยและประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย มาเป็นประธานในงาน โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักธุรกิจ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยเอาสิ่งดีงามในอดีตมาสร้างคุณค่าและมูลค่า ต่อยอดสินค้าพื้นบ้านเดิม ส่งเสริมให้เยาวชนนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มาออกตัวในการนำเสนอสินค้า ทาง ศอ.บต.พร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมถ้าทำแล้วให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Relate topics