คณะวิทย์ ม.อ. ร่วมกับเอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จัดอบรม “Cloud Security & Zero Trust” มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

by sorawit @22 มิ.ย. 2567 20:40 ( IP : 184...185 ) | Tags : สถานการณ์ - ปรากฎการณ์ , วาระภาคใต้
photo  , 1080x1080 pixel , 178,479 bytes.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Accenture Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีระดับโลก ที่ให้บริการด้วยเทคโนโลยีชั้นนำและความเชี่ยวชาญของบุคลากรแก่สายงานธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ดิจิทัล คลาวด์ บล็อกเชน และระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอที จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์บนหลักการ Zero Trust” ในการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในสายงานอาชีพทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก

โดยมี รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ (Country Managing Director) บริษัท เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย (Accenture Thailand) เข้าร่วม ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567

พร้อมกันนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ The security challenges of digital transformation โดยผู้แทนจาก Accenture Solutions (Thailand) ร่วมเสวนา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ร่วมงานที่ได้รับฟังข้อมูลและความรู้จากวิทยากรที่ตรงกับสายงานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Accenture) เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในสายงานอาชีพทางคอมพิวเตอร์ในอนาคตต่อไป

ด้าน คุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ (Country Managing Director) บริษัท เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย (Accenture Thailand) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างการฝึกอบรมให้นักศึกษาและบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางแก่คนรุ่นต่อไปในการรับมือกับการคุกคามของข้อมูลที่เป็นอันตราย และเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะและโอกาสในการเลือกอาชีพที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างการป้องกันความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของประเทศ “Without commitment, you will never start; without consistency, you will never finish”

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่ 13 กรกฎาคม-29 กันยายน 2567 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. และช่วงเวลาถามตอบและให้คำปรึกษา (online) วันพุธ เวลา 16.00-18.00 น.

Relate topics