“โดยสิทธิ์นั้น” ปรารถนา-วาดขอบฟ้างาม

by piyachot @10 ธ.ค. 2563 15:54 ( IP : 124...176 ) | Tags : วรรณกรรม - ศิลปะ - วัฒนธรรม
photo  , 1040x1040 pixel , 202,766 bytes.

โดยสิทธิ์ใด ใคร? ทำลายฉัน

หนุ่มสาว ลูกหลาน เรา-ทั้งนั้น

ที่ฝัน ปรารถนา

สังคมใหม่ เทียมเท่า เพียงหวัง จักได้มา

จึงชูมือ เหยียดกล้า ก้าวฝ่าไป


ชีวิต ความคิด ความฝัน

ผ่านคืน ผ่านวัน สั่นผวา

แม้นหัวใจ อาบคราบน้ำตา

เถอะ! โถมแรงล้า ผจัญหน้า ท้ามารเมือง

แม้นหัวใจ อาบคราบ น้ำตา

จงมุ่งมั่น ศรัทธา วาดขอบฟ้างาม


ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง

Relate topics