ลดน่าใจหาย! 210 บาทรวมค่าส่ง “วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงวิเคราะห์” พิมพ์ครั้งที่ 3

by piyachot @21 ธ.ค. 2563 11:46 ( IP : 1...194 ) | Tags : วรรณกรรม - ศิลปะ - วัฒนธรรม
photo  , 800x620 pixel , 213,578 bytes.

วรรณกรรมท้องถิ่นบันทึกวิถีชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ การศึกษาความหมาย ความเป็นมา พัฒนาการด้านต่างๆ และแนวทางวิเคราะห์ โดยเฉพาะวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเลือกอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นได้อย่างเข้าใจ

เป็นผลงานที่ ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รวบรวมจากบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารและนิตยสารต่างๆ อาทิ เนชั่นสุดสัปดาห์ จุดประกายวรรณกรรมกรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ศิลปวัฒนธรรม วารสารวัฒนธรรมไทยของ สนง.วัฒนธรรมแห่งชาติ และบางส่วนเป็นบทความวิจัยที่เคยนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน

อ่านแล้วจะเข้าใจภาพรวมวรรณกรรมท้องถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ในเชิงวิเคราะห์และวิพากย์ โดยการสำรวจและวิเคราะห์เชิงลึก นอกจากนั้นผู้เขียนยังนำเสนอแนวทางศึกษาวิเคราะห์แนวใหม่ๆ หนังสือเล่มนี้จึงช่วยจุดประกายให้ ผู้อ่าน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ สืบทอดและต่อยอดการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นไม่ให้หยุดนิ่ง ทั้งในมิติที่เชิงลึกและกว้างยิ่งขึ้น

“วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงวิเคราะห์” พิเชฐ แสงทอง พ็อกเก็ตบุ๊ก 288 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3 ก.พ.2559 สนพ.ศูนย์ทะเลสาบศึกษา (ราคาปก 260 บาท) ลดพิเศษเหลือ 210 บาทรวมค่าส่ง

ช่องทางติดต่อ https://www.facebook.com/pichate19723/posts/1653310221515247

#TheAgendaSouth #ดิเอเจนด้าเซาท์ #พิเชฐแสงทอง #วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงวิเคราะห์ #วรรณกรรมท้องถิ่นใต้

Relate topics