พนักงานโครงการผลิตนอกชายฝั่ง ปตท.สผ. สมทบทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจภาคใต้

by Soranat @12 เม.ย. 2567 18:42 ( IP : 1...56 ) | Tags : ผู้คน - สังคม
photo  , 960x960 pixel , 124,518 bytes.

คณะผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวสมทบโครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ภาคใต้ รวมกว่า 7 แสนบาท

วันที่ 12 เมษายน 2567 พนักงานบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  หรือ ปตท.สผ. นำโดยนางสาวคณิตา ศาศวัตายุ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ  พร้อมด้วยผู้บริหารโครงการผลิตนอกชายฝั่งประเทศไทย 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง 1 โครงการผลิตนอกชายฝั่ง 2 และโครงการผลิตนอกชายฝั่ง 3 นำงบประมาณ จำนวน 715,687 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) ซึ่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ประจำโครงการผลิตนอกชายฝั่งทั้ง 3 โครงการ ได้นำ งบประมาณส่วนตัวร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด "โครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่"  ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ภาคใต้ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ

ทั้งนี้ การส่งมอบงบประมาณดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์ระดับ Advance ที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาโรคหัวใจที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง มีเครือข่ายให้บริการโรงพยาบาลใน  7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานีนราธิวาสและยะลา มีความพร้อมและศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี นพ.ประวิทย์ วรรณโร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ G1/61 และ โครงการ G2/61

โครงการ จี 1 (G1/61) และโครงการ จี 2 (G2/61) เป็นโครงการผลิตปิโตรเลียมประเภทก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ำมันดิบภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงงาน ดำเนินงานโดย บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลบริเวณกลางอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,501 ตารางกิโลเมตร และ 3,247 ตารางกิโลเมตรตามลำดับและฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา เป็นฐานสนับสนุนและส่งกำลังบำรุงสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจจี 1 (G1/61) ประมาณ 192-310 กิโลเมตร  มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจจี 2 (G2/61) ประมาณ 196-248 กิโลเมตร โดยโครงการจี 1 แปลงสำรวจครอบคลุมพื้นที่  จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา  ปัตตานี ส่วนโครงการ จี 2 แปลงสำรวจครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานีและสงขลา

Relate topics