ประกาศจากมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหากุศล ล้างป่าช้า เก็บกระดูก ครั้งที่ 7

by sorawit @8 มิ.ย. 2024 11:20 ( IP : 184...66 ) | Tags : ผู้คน - สังคม
photo  , 1080x1080 pixel , 110,816 bytes.

ด้วยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ กําหนดให้มีพิธีล้างป่าช้า เก็บกระดูก ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2567 จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2567 เนื่องจากทางมูลนิธิฯ ได้ดําเนินการรับศพที่ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดแสดงตนว่าเป็นญาติ มาทําพิธีกรรม ทางศาสนาและฝังไว้ในสุสานของทางมูลนิธิฯ เป็นจํานวนมาก เป็นเหตุให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอสําหรับ การดําเนินการดังกล่าวในอนาคต

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ จึงมีความประสงค์ประกอบพิธีล้างป่าช้า เก็บกระดูก เพื่อนํากระดูกของศพในข้างต้นมาประกอบพิธีกรรม และน้อมส่งวิญญาณเหล่านั้นไปสู่สัมปรายภพตามความเชื่อในทางศาสนาต่อไป

ในการนี้มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ จึงใคร่ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานมหากุศลครั้งนี้ โดยท่านสามารถร่วมแรงร่วมใจ ด้วยการขุด ล้างกระดูกหรือสนับสนุน ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในพิธีล้างป่าช้า เก็บกระดูก ครั้งที่ 7 รายละเอียดสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-350622

อนึ่งหากท่านใดมีความประสงค์จะขุดกระดูกบรรพชนของท่าน เพื่อนํามาบําเพ็ญกุศลร่วม ในงานครั้งนี้สามารถแจ้งความจํานงได้ที่ สํานักงานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

**ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ **

Relate topics