รัฐบาลไทยจับมือรัฐบาลออสเตรเลียเปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

by Soranat @17 พ.ค. 2567 19:46 ( IP : 184...153 ) | Tags : ผู้คน - สังคม
photo  , 960x960 pixel , 101,321 bytes.

รัฐบาลไทย นำโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลีย เปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ สถาบันฝึกอบรมแห่งแรกในภูมิภาค มุ่งยกระดับการเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพในงานป้องกัน ปราบปรามแก๊งค้ามนุษย์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน จากกระทรวงยุติธรรม ว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Dr. Angela Macdonald PSM) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Counter Trafficking in Persons Centre of excellence: COE) ที่สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

โดยมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ ให้การต้อนรับ ในฐานะผู้อำนวยการบริหารศูนย์ดังกล่าว และมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารหน่วยงานไทย ผู้บริหารหน่วยงานออสเตรเลีย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งของฝ่ายไทยและฝ่ายออสเตรเลียเข้าร่วมในโอกาสนี้ด้วย เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ UNODC IOM ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย กระทรวงมหาดไทยออสเตรเลีย สำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน มูลนิธิไอเจเอ็ม ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านงานต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าร่วมงานด้วย

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดี และมีความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจ ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้วยความที่มนุษย์มีศักดิ์ศรี มีคุณค่าและมีความสำคัญ การค้ามนุษย์ ถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง แก๊งค้ามนุษย์มีการพัฒนารูปแบบไปสู่การค้าแรงงาน มีการค้าประเวณี การบังคับเหยื่อขายอวัยวะ จนเราต้องมีการพัฒนากระบวนการทางกฎหมายไปสู่การปราบปรามแก๊งค้ามนุษย์ ที่องค์กรอาชญากรรมนี้สามารถสร้างรายได้อย่างมากมาย เป็นรองเพียงแก๊งค้ายาเสพติด ที่ต่างเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเช่นกัน ดังนั้น การต่อต้านการค้ามนุษย์ ไม่ควรมีพรมแดนเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในการพัฒนาทักษะ ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้การปฏิบัติงานขยายผลความร่วมมือไปสู่หน่วยงานระดับภูมิภาค โครงการนี้จึงเป็นความหวังที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกคน

“การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มิอาจทำได้โดยลำพัง การเสริมสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย จึงจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะยกระดับการทำงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการตอบสนองความร่วมมือในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาค เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Tier) ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

ทางด้าน นางสาวแอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ระบุ รัฐบาลออสเตรเลีย รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยสนับสนุนการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแห่งแรกในภูมิภาคที่เน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นในการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดี      กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กล่าวรายงานต่อ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและออสเตรเลียซึ่งได้ดำเนินความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์มามากกว่า 20 ปี โดยกระทรวงยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว ผ่านโครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ อันนำมาสู่ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ เพื่อยกระดับการเพิ่มขีดสมรรถนะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย        ทั่วภูมิภาค สร้างแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อแก้ไขการค้ามนุษย์เป็นไปตามหลักนิติธรรม และได้สรุปผลการจัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นการฝึกอบรมนำร่อง ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรเฉพาะทาง โดยมีผู้รับการฝึกอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานรัฐ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 48 คน

หลังการเสร็จสิ้นพิธีเปิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมของศูนย์ฯแห่งนี้ จำนวน 48 คน พร้อมเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมทางวิชาการ และร่วมปลูกต้นล่ำซำ ภายในพื้นที่ศูนย์ฯ ก่อนเดินทางกลับกระทรวงยุติธรรม

Relate topics