กฟผ.สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดสงขลา สื่อสารภารกิจการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

by sorawit @12 ธ.ค. 2566 09:57 ( IP : 184...210 ) | Tags : ผู้คน - สังคม
photo  , 1080x1080 pixel , 134,684 bytes.

นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดสงขลา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายสื่อมวลชน พร้อมสื่อสารภารกิจการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า นอกจากนั้นยังมีโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง-สงขลา 3 เพื่อเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าให้รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Relate topics