กฟผ.มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยแก่ประชาชนใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

by torn @31 ธ.ค. 2566 13:15 ( IP : 184...139 ) | Tags : ผู้คน - สังคม
photo  , 1200x1200 pixel , 162,482 bytes.

นายปรีชา บุญพงษ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 1 นายสุรศักดิ์ จันทรากุล หัวหน้ากองบำรุงรักษาสายส่ง และคณะผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ประชาชนใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ที่ชุมชนท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ชุมชนบ้านจือแร ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ชุมชนบ้านยะกัง อ.เมือง จ.นราธิวาส ชุมชนบ้านตันหยง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และชุมชนรอบๆ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัย โดยมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับชุมชนดังกล่าวรวม 747 ชุด

Relate topics