ปตท.สผ. ร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมส่งมอบแผนกลยุทธ์โครงการสู่มรดกโลกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

by sorawit @11 ม.ค. 2567 20:32 ( IP : 184...11 ) | Tags : ผู้คน - สังคม
photo  , 960x566 pixel , 112,578 bytes.

ปตท.สผ. ร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ส่งมอบแผนกลยุทธ์โครงการสงขลาสู่มรดกโลก แก่นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมได้ผนึกกำลังกว่า 30 องค์กร บูรณาการร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์สงขลาสู่มรดกโลกตามหลักวิชาการครั้งแรก ซึ่งนับเป็นอีกก้าวของจังหวัดสงขลาที่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่องจากการยื่น Tentative List เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างการรับรู้แก่ภาคประชาชนรองรับการพิจารณาจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นเมืองมรดกโลกในระยะต่อไป

Relate topics