ศอ.บต.หนุนการท่องเที่ยวชุมชน “ลูโบะดีแย แคมป์” ผ่านกระบวนการคิดของคนในพื้นที่

by torn @9 ก.ย. 2564 21:49 ( IP : 1...251 ) | Tags : ชิลล์ๆ เที่ยว-ชิม-ชอป
photo  , 960x960 pixel , 134,418 bytes.

โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการให้ทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาผ่านประชาชนในแต่ละตำบล โดยพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความรัก ความสามัคคี และความสงบสุขจากโครงการที่ต้องการดำเนินการ โดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ศอ.บต.เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการฯ ดำเนินการผ่านการพัฒนาพื้นที่โดยสภาสันติสุขตำบล ผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับตำบล และระดับจังหวัด

“ลูโบ๊ะดีแย แคมป์” อยู่ในพื้นที่บ้านปายอ หมู่ 2 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เป็นอีก 1 จุดที่มีการขับเคลื่อนงานผ่านสภาสันติสุขตำบล โดยพื้นที่แห่งนี้อดีตเป็นบึงน้ำธรรมชาติ ไม่ค่อยมีผู้คนสนใจ รายล้อมไปด้วยสวนทุเรียนของชาวบ้าน หลังจากมีการเสนอผ่านสภาสันติสุขตำบลถึงความต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่แห่งนี้จึงได้กลายมาเป็น “ลูโบ๊ะดีแย แคมป์”

โดย “ลูโบ๊ะ” หมายถึง “บึง” ส่วน “ดีแย” หมายถึง “ทุเรียน” จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศน์ โดยมี ศอ.บต.ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สิ่งก่อสร้าง เพื่อมาตกแต่งสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดประชาชนในทุกวัยที่ชื่นชอบท่องเที่ยวสไตล์แคมป์ปิ้งได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุด หรือในวันธรรมดา เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

นายดานิส มะหลี หนึ่งในเยาวชนผู้ริเริ่มแนวคิดการท่องเที่ยวแห่งนี้ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนเองชอบเที่ยวแบบธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ทำให้มีความคิดขึ้นว่าบ้านเราก็สามารถทำแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้เช่นกัน จึงกลายมาเป็น “ลูโบ๊ะดีแย แคมป์” ซึ่งส่วนใหญ่จะมีผู้สนใจมารวมกลุ่มกัน ทั้งจากพื้นที่ต่างๆ เช่น จ.ยะลา ปัตตานี และ จ.นราธิวาส บางคนก็เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกหลังจากติดตามทางเพจ รวมทั้งเพื่อนๆ แนะนำมา ซึ่งแต่ละคนต่างบอกว่ารู้สึกชอบ ประทับใจมาก ที่นี่มีบรรยากาศที่ดี เป็นธรรมชาติ มีหลายมุมสวยงามให้ถ่ายรูป การเดินทางก็สะดวก และที่สำคัญไม่ไกลจากตัวเมืองยะลามากนัก

ด้านนายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของ “ลูโบะดีแย แคมป์” ว่า เยาวชนเป็นกลุ่มริเริ่มความคิดถึงการจัดตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่ามกลางธรรมชาติ นอกจากมีความคิดที่ดีแล้ว ยังกลับมาพัฒนาพื้นที่หลังจากได้ไปตั้งแคมป์นอกพื้นที่หลายจังหวัด ก็มาปรึกษาทางผู้ใหญ่ในพื้นที่ และมีการของบประมาณจากเทศบาลตำบลท่าสาป ตลอดจนยื่นโครงการผ่านสภาสันติสุขตำบล เพื่อขอสนับสนุนจาก ศอ.บต.อีกทางหนึ่ง เพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สร้างความน่าสนใจแก่ประชาชน ต่อยอดในเรื่องของอาชีพให้ประชาชนทุกคนสามารถมีรายได้ในชุมชน และยังได้ดึงน้องๆ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ามาเป็นสมาชิกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สามารถบรรเทาปัญหาต่างๆ ด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และอาสาสมัครรักษาดินแดนในพื้นที่ ได้มาสนับสนุนความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยวอีกด้วย

สำหรับ “ลูโบะดีแย แคมป์” เปิดมาตั้งแต่ปี 2563 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีเยาวชนในพื้นที่เปิดเพจท่องเที่ยว และมีการจองเกือบเต็มในทุกๆ สัปดาห์ มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาจองผ่านเพจ โดยมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารเช้าที่จะคิดในราคารายละ 100 บาท สำหรับอาหารพื้นบ้านรวมถึงขนม กาแฟ จากชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งเป็นการช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้ด้วย

Relate topics